Polisiye olaylar... Hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti... Polisiye olaylar... Hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti...

Bağımsızlık Yolu, Şehir Planlama Dairesi’nin Lefkoşa İmar Planı’nda öngörülen değişikliklerle ilgili toplantıda önerilerini sundu.
Bağımsızlık Yolu'ndan yapılan açıklamaya göre, öneriler arasında şunlar bulunuyor:
"Yeni yapıların yapım aşamasından çıkan hafriyatın yeniden kullanımına kadar çevresel etki ve enerji verimliliğini hesaplayan yönetmelikler hazırlanması; inşaat ve tadilat yapılan binalarda inşa aşamasında ortaya çıkan malzemelerin hiçbir şekilde çevreye taşmayacak şekilde hazırlık yapılması; çıkan hafriyat, moloz ve çöp gibi atık malzemelerin de önce konteyner çöplere daha sonra da büyük çöp alanına taşınmasına yönelik mevzuatın oluşturulması; değişiklik öngörülen bölgelerle ilgili bölge halkının da sürece dahil edilmesi; konut bölgesi olarak ilan edilen bölgelerde, bölgeye yapılacak yatırım oranında yeşil alan, durak, yürüyüş yolu, sağlık ocağı gibi kamunun faydasına yönelik yatırımlar yapılmasını öngören yönetmelikler hazırlanması; halkın kullanımında olup ticari unvan verilmesi öngörülen bölgelerle ilgili sürecin nasıl olacağı hakkında somut örnekler verilmesi, halkın görüşünün de alınmasını içeren mekanizma oluşturulması da bulunuyor.