Bir ülkede savaş olmaması veya savaş olasılığının zayıf olması ülke bütününde veya komşu toplumlar arasında mutlak bir "BARIŞ"bulunduğunu  göstermez.
Kanımca komşu toplumlar arasında ayrımcılık var olduğu sürece barışın tesisi mümkün değildir.
Ayrımcılık varsa barış yok demektir. Çünkü barış için EŞİTLİK" Koşuldur. Hatta ayrımcı zihniyet  "IRKÇILIĞI" doğurur ki ırkçılık karşıtını ve özellikle komşularını düşman görmek demektir.
Ve de ırkçılık son derece tehlikelidir. Dünyamız tarihin belli  bölümlerinde çok büyük acılara neden olmuştur.
Bu acıların mükerreren dünyamızda yaşanmasını önlemek için başta Birleşmiş Milletler olmak üzere Tedbirler oluşturmuşturYine de ayrımcılık, ırkçılık  ve büyük çıkar çatışmaları yüzünden, kısmi savaşlar maalesef devam ediyor.
Bu zararlı zihniyetlerin  Barışçı dünyamızdan yok olması için Irkçılığı oluşturan koşulların yok edilmesi için tüm ulusların ortak çaba göstermesi kaçınılmazdır.
İnanmalıyız ki dünyamız sadedece barışın egemen olması halinde CENNET olabilecektir.