Sandığa kaldırılırdı mevsimi geçen kıyafetler ve mevsimi gelenler de dolaba yerleştirilirdi.
İnsan sandık mıdır ya da dolap.
Niye mi bu soru.
Bakın bilgi dediklerinize ve hele de ders diye okullarda okutulanlara.
Bakın gazetelerin tv ve radyo kanallarının haber diye önümüze sürdüklerine.
Coğrafya nedir ve dahası nedir coğrafyanın önemi diye iki dişe dokunur cümle var mı coğrafya dersi kitaplarında ve coğrafya muallimlerinin bilgi dağarcığında.
Türkiye’nin üç tarafı denizlerle çevrilidir ve Kıbrıs Akdeniz’de bir adadır, daha da vahim olmak üzere Kıbrıs dört tarafı denizlerle çevrilmiş bir adadır’’ bu mu coğrafya.
Bunun için okula ne gerek var diyeceğim de vazgeçiyorum ve evet bu konserve bilgiler içindir okullar diyorum özellikle ilkokul ve ortaokullar.Osmanlı devleti 1571 de Kıbrıs’ı fethetmiştir bu mu tarih.
Bunlar hurufat hafriyat bunlar.
İnsan nasıl insan oldu ve bitti mi süreç bu yazar mı okulların tarih kitaplarında ve var mı bir tek öğretmen adına tarih coğrafya denilen bu derslerin basılı kitaplarını yırtıp çöpe atacak.
Niye hiç gündeme getirmiyorsun ey öğretmen ‘‘ okul ’’ kavramının ekolden geldiğini ve adı üstünde öğretmenin bağımlısı olduğu ekolün devamına hızmet ettiğini.Bir düşünün, azacık düşünün yüz yıl içinde öğretmenlerin isimlerinin Emine ve Mehmet’den, Yılcan ve Sarper’e onlardan da Berfin ile Diren’e evrilmesine karşın hiçbir öğretmenin ‘‘ müfredat ’’ kelimesi yerine yeni ve güncel ve dahi devlete hükümete değil de çocuğun kendi kendine yararlı yeterli karşılacağı sorunları çözebilecek beceriler ve bilgiler edinmesi gereğini kapsayan / içeren yeni bir sözcük bulmayı.
Bakın ne de alâ kelime yerine sözcüğü icat edip kelâmın manasını iğdiş etmişiz.
Derindir oysa kelime ve kelâm daha da derin ve dahi engin oysa sözcük sözü bile önemsizleştiren şirinlik ekli bir şey.
Lisan, ana lisan çok çok önemlidir ve derin derin düşünmek gereği vardır lisan üzerine.
Lisan dilin eski adıdır demeyin gülerim.
Yaşar Kemal’in bir dili vardır ve Kemal Tahir’in dili bir başkadır, ikisinin de lisanı ana lisanı Türkçe, o halde.
O halde eğitim öğretim hakkında yeniden ve yeniden her gün yeniden düşünüp tartışalım