Bir toplum bilirim ben işte odur benim toplumum bir halk bilirim, ben o da benim halkım...
O dünyanın bir tanesi bir tanesi tüm halkların.
O başka toplumların her birinden farklı...
Ve kendimize göre en iyisi, en güzeli...
Kendi karakterleridir farkları o bir ürünüdür tarihin.
Nice medeniyetlerin süzgecinden geçerek bir kimlik, bir kişilik olmuş...
O apayrı...
Dili var adı Türk dili göçtüğü ülkeden miras.
Belki şivesi emsallerinden farklı...
Belki farklı anlatmaktadır meramını...
Duygularını heyecanlarını farklı anlatır fikirlerini görüşlerini çünkü farklı bir toplumdur Kıbrıs Türk Halkı.
Yaşam tarzları apayrı.
O apayrı nevi şâhsına münhasır.
Ya yaşam felsefeleri?
Benzeri bile olmaz emsalleriyle.
Dini İslam dini tarihinde hiç olmadı dini ile sorunu.
Kendine özgüdür din anlayışı...
Taviz vermiyor asla kendine özgü, din anlayışından.
Layiktir din anlayışı.
Ama zorlama, farklı ibadet usullerine ısrarla rağbet göstermedi.
Eğitime çok önem veriyor.
Ekmeğinden keser lokmasından eksiltir ancak evladını ille de okutmaktan vazgeçmez.
Eğitim, öğretim halkımın en vazgeçilmezi.
Budur Kıbrıs’ımın Türk insanı.
Hep aydın olmayı yeğler cehalete asla rıza göstermez.
Atasının devrimlerini hiç zorlanmadan özümseyip yaşamına elzem eyledi.
Çok sağlam bir Atatürkçüdür
Kıbrıs Türkü.
Ve bir gururdur olmak Atatürkçü Kıbrıs Türkü.