Aklı olur da insanın derdi olmaz mı? Önceden kurulmuş saat gibi olmaz ki insan çalışsın aksamaksızın.  hem de hiç yanılmadan Sadece insanı tek düze yapan  Sahip olduğu alışkanlıklarıdır Çünkü bedenin belleğidir alışkanlıklar.
Bunlar dışında her yeni davranışı insanın deneye deneye , yanıla yanıla ve tekrar tekrar deneye deneye geçerliliği saptanmış davranışlardır. İnsanoğlu yapısı gereği mükemmeli sever. Gerekirse bıkmadan tekrarlar yapar kendince en doğruya ulaşmak için.
Unutmayın ki dostlarım huzur ve mutluluk kuş gibi meçhulden gelip konmaz kişinin başına ... Her mutluluğun gerisinde emek var, zahmet var... Ulaşılan huzurun öncesinde mutlaka giderilmesi gereken sorunlar var.
Bu nedenle elbette yaşamda dert olmalı mutlaka yoksa kimse daha huzurlu olmak için bu kadar mücadele etmez. Bir başka ifade ile derdine derman aramaz. Derttir aklı uğraşmaya sevkeden Ey insan kulu elbette haklıdır dertsiz insan olmaz diyen  deneyim sahibi insanlar.
Çünkü tüm beşeri başarıların gerisinde dermanı keşfedilecek  dertler var...