Halkın şaşmaz bir bilgeliği vardır.
Şaşmaz bir bilgeliğe sahip olması için bir halkın halk olması gerekir.
Anadolu halkı bilgeliğe sahip bir halktır.
Dikkat buyurun Anadolu halkı dedim.
Kimdir / kimlerdir Anadolu halkı varın düşünün.
Cevat Şakir Kabaağaçlı bin yıllardan süzülmüş Anadolu bilgeliğinin bir örneğidir, tıpkı Sabahattin Eyüboğlu ve daha niceleri gibi. Fikret Otyam’ı da örnek olarak verebiliriz ve daha nicelerini de.
Thales ve evet Heraklitos.
Heraklitos aynı suda iki defa yıkanamazsınız diyen bilge kişidir. Thales de öyle ve gölge etme başka ihsan istemem diyen Diyojen de Anadolu bilgeliğinin süzülmüşlerindendir.
Bin yıllar önceki örneklere Yaşar Kemal’i ve daha nicelerini ekleyebiliriz.
Şimdi bütün bu bilgeliklere şunu da ekleyin ve düşünün.
Bir bilge kişi vardır ki Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmakla kalmamış yoktan yeniden var edilen bir halkın ve o halkın devletinin iki en büyük gelişmişlik hamlesine SÜMERBANK ve ETİBANK adını vermiştir.
Gelenekten güne ve geleceğe varmak böyle bir şeydir.
Bilgeliğin coğrafyasıdır Anadolu.
Ve dikkat buyurun lütfen. Feminist hareketin / kadın – erkek hak eşitliğinin simgesi haline getirilen MOR renk, hangi kaynağa geçmişe yaşanmışlığa yaslanarak simge olmuştur derseniz.
Osman Şahin bir hikayesinde Toros dağlarındaki Yörük köylerindeki mor cepken meselesini zahmet edip okumalısınız.
Evet renkler de bilge bir halkın   imbiğinden süzülerek hak eder simge olmayı.
Sabahattin Eyüboğlu, Halikarnas Balıkçısı, Bedri Rahmi Eyüboğlu ve daha niceleri de Anadolu halkından söz ederdi hep.
KÖY ENSTİTÜLERİ de bir bilgelik başyapıtı değil midir.
Halkın şaşmaz bilgeliğinin bir kanıtı da OKUMUŞ CAHİL diye eşsiz bir tanımlamayı yapmıştır.
Çağımıza ne kadar da yakışır nasıl da cuk oturur okumuş cahil kavramı.
Ne diplomalar vardır ki sahiplerini en bilgisiz bilgilerin ambarıdır ya da konserve kutusu.
En büyük bilgisizlik bilgili bilgisizliktir ya da diplomalı bilgisizlik.
Bir düşünün bakalım en önemli bilgi ne olabilir.
Bildiklerinin yanlış olabileceğini bilebilmek ve en doğru olduğuna inanılan bilgiden başka bilgilerin de olabileceğini düşünmek değil midir