Bu anılarımı tarihi döküman olarak değil
Kritik direniş yıllarında benim ve bizim kuşağın duygu,düşünce ve toplumsal sorunlarımıza bakış ve katkılarımızı anımsatmak bakımından kaleme aldım.
Tarihsel v.b hatalarım olduysa mazur görmenizi rica ederim.Malum bir ömür süresi dikkate alınırsa hayli zaman öncelerine aittir anılarım.Anılarım içinde yaşım nedeniyle unuttuklarım olduysa peşinen özür dilerim.Bilirsiniz hafızai beşer unutmakla malüldür.
Kıbrıs Türk Toplumu bugünlere ulaşıncaya kadar direnme adına çok sevdiği ülkesinde tutunmak için çok ilginç etkinliklerin beşiği olmuştur...
Anılarımda önem verdiğim bazı detayları okurlarımla paylaşmaktan mutluluk duyarım.Mutlaka anılarım arasında eksik ve/veya yanlışlar da olabilir...
Lütfen okurlarım ,bilgilenme yanında, eksik ve hataları düzeltmeye çalışırlarsa doğruluğa hizmet etmiş olacaklaklarını
göz önünde bulundursunlar.Malum eleştiri kolay olabilir ,ama tamanlayıcı olmak zor ,fakat daha önemlidir.
Önce konu etmek istediğim dönemi belirtmeliyim her şeyden önce.
1958 yılları mesela.Kıbrıs Halkı EOKA denilen Rum terör teşkilatının tedhiş etkinlikleri nedeniyle hayli gerilim içerisinde idi.Amaçları belki siyasi evrim gereği bir dereceye kadar makul olabilirdi.
Niyet Kıbrısta İngiliz sömürge devrini sonlandırmaktı.Bu hadise dünyanın siyasi evrimi başlığı altında incelendiğinde tarihi gelişimin makul bir gereği olarak düşünürüm.Teröre son derece karşı bir zihniyet taşımama rağmen..
EOKA bu açıdan mazur görülmüştü özellikle demokratik evrimleşme vizyonu açısından dünya kamuoyunca...Ancak bu güzelim Kıbrıs adasında sadece Hristiyan Rum halkı yaşamıyordu.Yüzbin civarında Müslüman Türklerin de vatanı idi Kıbris adası.Fakat EOKA' cı zihniyet Türk halkını kaale bile almadı.Çünkü niyetleri İngiliz idaresine son vermekti.Ve Yunanistana ilhak etmekti tüm Kıbrıs adasını... Ermeniler,Maronitler de yaşıyorlardı bu adada yıllardan beri.Onların da bir tarihleri vardı Türkler gibi.Fakat EOKA onları da saf dışı bırakmıştı girişim ve faaliyetleriyle.Kıbrısı YUNANİSTANA İLHAKTI yegane amaçları.Bu siyasi bir bencillik değil de başka nasıl yorumlanabilirdi.
Yunanistana ilhak...Kısaca ENOSİS amaçları idi ön planda.Ve bu bencilce amaçlarına ulaşmak için Kıbrısta İngiliz askeri idaresine terör düzeyinde savaş açmışlardı.İngiliz askerlerini ve sivil insanları silahlı eylemlerle öldürüyorlardı..Yunanistandan görevlendirilen GRİVAS Adlı terörist,bu teşkilatın başında idi.Ve yeraltında faaliyetlerini sürdürüyordu.
Kıbrısta Türk halkı ve diğer azınlıklar hesaplarında yoktu.Sadece İngiliz sömürgeciliğini sonlandırıp ENOSİS i tesis etmekti amaç.O kadar.
Bu evrede mecburen Kıbrıs ve Türk Halkı da kendi kaderini düşünmek mecburuyetinde idi haliyle.Ve RUM TOPLUMUNUN ENOSİS İdealine antitez olarak TAKSİM Tezini tercih etmişti Türk Halkı.Bu maksatla Kıbrıs Türkü cephesinde önce VOLKAN adı verilen örgüt kurulmuştu.Mukabilinde T.M.T kurulmuştu.Amaç Türk halkının bu adada tutunması ve eğer sömürge dönemi sonlandırılacaksa buna mukabil Kıbrıs Türk Halkının da Türkiye'ye entegre olması benimsenmiş bu ideal olmuştu.
EOKA bu Türk tezine şiddetle karşı çıkmıştır.Bir de Kıbrısta cereyan eden bu tedhiş atmosferi Kıbrıs idaresinde çalışan Türk insanlarını tedirgin etmişti.
Mecburi göçler başlamıştı Kıbrısta.Gettolar kurulmuştu..Çünkü Rumlarla Türklerin birlikte yaşamı zorlaşmıştı...