Düşünmek.

Örneğin domates üzerine düşünmek.

Almayı boykot edecek fiyatlarla satılan domates üzerine düşünmek gerekmez mi.

Domates fahiş hatta kazık fiyatla satılıyor diye yakınmak düşünmek değildir. Nasıl etsem de domatesi daha da kazık fiyatla satsam kurnazlığına yatmak da düşünmek değildir.

Domates hakkında düşünmek memleketin ve hayatın tabiatın bütünü üzerine düşünmek demektir.

2022 yılında eğitim bakanlığında ‘‘ talim ve terbiye ’’ kurulu var da  hoş görü – sevmek – dayanışma kurulu yoksa domates değil ama fakat itaat ve biat üzerine hizada durmak düşünülüyor demektir.

Domates ve ekmeğin yıllar var düşünülmediğinin kanıtıdır ülkemiz siyasetinin, eğitiminin, tarımının sağlığının turizminin ve demokrasimizin!! Durumu.

Ekmek derdi varsa bir halkta o halkta gelecek endişesi vardır demektir ve ne yazık ki ülkemiz eğitim sistemi ekmek – gelecek sorunsalı üzerine inşa edilmemiş ve fakat var olan bu berbat düzen ilâ nihaye sürsün temellidir.

Hiç hatırlıyor muyuz ülkemiz öğretmenler sendikasının ‘‘ talim terbiye ’’ kurullarının varlığını ve daha da önemlisi yoksul çocukların öğrenme güçlüğü çekecekleri gerçeğinden hareketle greve gittiklerini. Hayır onlar kendi deyimleri ile ‘‘ eylemlilik sürecine’’’ gireceklerini deklere ediyorlar habire eğitim ve çocukla ilgili olmayan konularda.

Köylerin okulsuzlaştırılmasına tepkisiz kalarak onay veren eğitimciler de sorumlu değil mi ülke tarımının düştüğü düşürüldüğü bu berbat halden.

Köyünü sabahın köründe terk eden ve gün batarken köyüne dönen gelişmekte olan çocuklar için köy, köylülük, toprak, ağaç, koyun, keçi inek ne ifade edebilir ki.

Yumurtasını market alan köylü mü olur. Oldurduk. Tavuk dediğin şey kümeste olur ve avluda gezer mi yoksa yol üstündeki marketten satın alınan ambalajlı bir şey mi.

Domates üzerine düşünmediğimiz içindir ki Polonya’da marketin kapısından içeri sokulmayan bozuk erimiş çürük domatesleri kazık fiyatları ile satıyor Ticaret odası ve hükümetin umursamazlıkla onayladığı şekilde kazıkçılar.

Domates üzerine söyleyebilecek ‘‘ pahalı satılıyor ’’ lâkırdısından lafazanlığından başka sözü olmayanlar, düşünmedikleri, domates hakkında düşünmedikleri için olmayanların, Kıbrıs sorununu çözmek konusunda incir çekirdeğini doldurmaz kamyonlar dolusu lâkırdı ve lafazanlık etmeleri de ne yazık ki Kıbrıs sorunun hakkında düşünmediklerinin kanıtıdır.

Leyleğin ömrü denmiştir lâk lâk ile geçer siyasetçilerimizin siyasi ömrü de lâfazanlıkla