Haberdar mısın haberlerden?
Ne haber?
İşte böyle başlar haberleşmeler.
İnsanoğlu çok meraklıdır
Özellikle günlük haberlere...
Siyasi olsun, spor olsun, magazin olsun...Dünyada ne olup ne geçenleri öğrenmek ister ille de.
Hatta herkesçe yadırganan dedi kodu bie, haber açlığının bir şekilde giderilmesine yöneliktir.
Hem de dedikodu gibi çok eleştirilen bir haber alma yönteminde dedikoduda abartı var kasıt var, kıskançlık hemcinslerini aşağılama niyeti var ama yine de bir haber alma gereksinimi karşılar.
Soyutlarsak zararlı temayyüllerinden, dedi kodu bir haber kaynağıdır.
Aslında sosyal bir varlık olması insanın haberleşme gereksinimini körükler.
Bencillik ağır bassa da insanda...
Bu nedenle gerek yakın çevresinden, gerekse uzak çevresinden haberdar olması büyük bir ihtiyaçtır insanın.
Tek başına olmadığının ve olamayacağının bilincindedir mutlaka insan.
O halde münzevi bir insanın bencilliğinden söz edilmesi abesle iştigaldir.
Haliyle dünya en büyük çevresidir insanın.
Dünya insanı olduğunu da benimsemektedir aynı zamanda insanoğlu.
Hem de dünya insanı olmayı çok istemesi de onun tartışmasız bir hakkıdır.
Kendi kabuğunda hapsolmaya asla rıza gösteremez insan.
Öğündüğü bir tutkusudur dünyaya açılmak istemi.
Hatta mücadele pahasına isteyecektir engelleri ve baskıları bu amacını gerçekleştirmek uğruna.
Bu idealin menedilmesi önemli bir korkusudur bağımsızlığı kovalayan halkların.
Ben iyi bilmekteyim ki, halkım çok rahatsızlık duymaktadır dünya ile bağlarının, yetersiz olmasından.
Ve bu idealinin gerçekleşmesinin gecikmesinden.
Fakat bir gün bu hakkını her ne surette olursa olsun elde edeceğinden de emindir.