İnsan varlığının ortaya çıkışıyla, Büyük bir olasılıkla, Hayvan türlerinin yaşam amaçlı olarak Doğuştan getirdiği, zengin içgüdülerine karşılık insanın çok zayıf güdüleri vardır.
İNSAN oldukça zor yaşam koşullarına uyum sağlaması içinn,  doğumla birlikte beraberinde, potansiyeli zengin, bir takım güdüler getirmiştir dünyaya.
Bilindiği gibi güdüler, öğretilmiş davranışlar değildir insanda. Bu nedenle insan, güçlenmek için hemcinsleriyle topluluk halinde  yaşamayı tercih etmiştir.
Öyle olması da mutlaka gerekirdi. Bundan dolayıdır ki bilginler, "İnsanı sosyal bir hayvan olarak tanımlamışlardır.
Ve günümüze kadar insan örgütlü bir hayat yaşayarak maddi ve manevi çok büyük eserler kazanmıştır. ve kazandırmıştır bekasına.
İnsanoğlunun doğumla beraberinde getirdiği güdüler eğitimle  yönlendirilmediği sürece bir anlam taşımadığı gibi, Her hangi bir faydaya da  yol açmamaktadır.
Ancak insanın taşımakta olduğu potansiyel kavramıyla belirttiğimiz insani yeteneklerin, EĞİTİM sayesinde teşhisi ve işlenip geliştirilmesiyle bilimsel ve teknolojik İcatların oluşum ve gelişimi mümkün olabilmiştir.
Himalayalarda bulunan kurtlar tarafından kaçırılıp, büyütülmüş iki insan yavrusu bilginler tarafından bilimsel  araştırmalara tabi tutulduktan sonra eğitimden yoksun büyüyen  bu çocukların insanlaşamadığı ortaya çıkmıştır.
İşte sonuç olarak diyebiliriz ki insan yaratığı  yeterince sosyalleşmeyip, eğitilmediği zaman  Ne yazı formasiyonundan uzak olabilmektedir.
Bu açıklama doğrultusunda sonuçta çok kısa olarak  diyebiliriz ki
İNSANI İNSAN YAPAN TEK YOL EĞİTİM'dir.