İnsan istismarını engelleyen nice nice yasalar var gelin görün ki çoğu yasalar raflarda tozlanırlar halbuki devletlerin en önemli görevleridir insanı korumak, kurtarmak.
İnsan olmadan yasa da olmaz insan olmasa eğer devlet de olmaz bütün kötülüklerin temelinde çok önemli bir neden var:
Buna işsizlik derler insanlar işsiz kaldıklarında son çare olarak başka ülkelere göç ederler, Genellikle işsizler sanayisi gelişen ülkelere göç etmekteler ne var ki sanayi geliştikçe makineler insan emeğinin yerine geçerler.
Bu nedenle işsizlikler doğru orantılı olarak daha da artar gelin görün ki ortada bir risk var bu durumda göçmen işsiz hemenden iş bulamaz...
Bu durumlarda işsiz istismarcıları devreye girer...
Ne kadar işsiz barksız kalabilir ki insan ve neticede kötüye yönlendirilir biçareler...
Başlar hırsızlıklar başlar fuhuşlar en berbatı da uyuşturucu mafyasına bulaştırılırlar.
Bunlar kurtulması çok zor hastalıklar...
Sosyal devletler düzgün yönlense bu sorunlara.
Kucağını açsa bu tip muhtaçlara işte sosyal devlet diyerekten alkışlanacaktır minnettarlıkla.