Sanki koloniler gibi yaşar köylüler...
Arı, karınca kolonileri gibi v.b doğa koşullarına bağımlı yaşarlar...
Dağın, ovanın, Nehirin, gölün, köy ve köylüleri olarak ayırt edilebilirler.
Bazan dağı, ovası, deresi, gölü birlikte bulunur ayni köyde.
Böyle köyler zengin köyler olur halkın dilinde...
Töreleri vardır ayrı ayrı törelerle doğar, törelerle yaşar, törelerle ölür köylüler.
Böyle yaşamayı çok severler.
Evlenme, boşanma, bayram, sünnet sosyal nitelikli tüm olaylar törelerle belirlenip, şekillenirler.
Uyulmadığında törelere dayanılmaz tepki gösterirler...
Bu tepkilerin adına yaptırım derler.
Bir kasabalı veya şehirli için köy yaşamı çok nostaljik gelir kendilerine...
Katıldıklarında düğünlerine fevkalede eğlenirler, unutmazlar ömürlerince...
Aslında köyün insanları alıngan olurlar çokça.
Hele bir şehirli tarafından küçümsendiklerinde bu durumu kolayca affetmezler.
Aşağılanmak veya küçümsenmekten nefret ederler.
Bu konuda çok duyarlıdır köylüler.
Bireyselciliği asla sevmezler.
Birlik ve beraberlikten asla taviz vermezler çünkü atalarından böyle gördüler birlikte eğlenir, birlikte şenlenirler, sırası geldiğinde hep birlikte üzülürler çok tatlı insanlardır köylüler.