Olan bitenin gözünüzü açacağına mı inanıyorsunuz.
İnanmayın. İnanmayın çünkü açık olmayan bir göz ile olanı biteni görmek, anlamak yorumlamak ve engellemek olası değildir.Açık olan göz ile açık göz arasındaki derin ahlâki farkı da bilmek gereği vardır.
Ve iddia ile yazıyorum.
Ahlâk kavramı yerine etik sözcüğünü kullanıyorsanız ve hele de meslek etiği diye bir safsatanın peşindeyseniz keten helvanın eninde sonunda yanması kaçınılmazdır.
Ahlâk bir kavramdır ve insanın her anı ve durumu için geçerlidir oysa etik bir sözcükten ibarettir ve içeriksizdir, lütfen anlamaya çalışın etik bir kelime bile değildir sözcüktür ve sözcükler kelime gibi kelâma varmaz varamaz.
Çok sevdiğim bir şair olan İlhan Berk şiiri anlatmak için, nedir şiir sorusuna kendisi için cevap ararken ‘‘ şiir sözcüklerin belini getirmektir ’’ demiş olsa da şükürler olsun ki şiirlerini yazarken sözcükleri değil kelimeleri kullanmıştır.
Sözcüklerin belini getirmek için yazılan hiçbir şey şiir olmaz olabilemez çünkü şiiri ve soyutu derinine ve dahi felsefik olarak düşünmeden ‘‘ soyut şiir ’’ tanımlamasını kullananlara nedir şiirin somutu diye sorsak dut yemiş bülbüle dönerler ki hiçbir bülbül o kadar dut yemez.
Karpuz ve ekmek patates ve soğan somuttur ve kıymeti Harbiyeleri kendileri kadardır oysa matematik ve lisan soyutlama üzerine inşa edildikleri için kapsayıcıdırlar hayatın ve tabiatın bütün renklerini anlarını ve anlamlarını kapsarlar ve dahi anlamlandırırlar.
Soyuttur vicdan ve onur vefa merhamet ve şefkat. Emek soyuttur ve buzdolabı gaz ocağı otomobil somut.Açıkgözlük bir ahlaki sorundur ve gözlerin açık olmasıdır aslolan.
Olanı biteni görüp anlamak ve karşı çıkmak, dahası olacak olanı görebilmek ve olacak olanları iyiye güzele
doğru yönlendirmek ancak ve yalnız gözlerin açık olması ile olasıdır.Olup bitenler kimsenin gözünü açmaz açabilemez çünkü olup bitmiştir ve yeni olup bittiler de ufuktadır.
Olup bittikten sonra neden diye sormak ya da çare aramak ı ıhh olası değildir.
Olup bittikten sonra gözüm açıldı diyenler ancak ve yalnız başkasının gözü ile görmeyi tercih edenlardir, kendi gözlerinin farkına varmadıkları için.
Peki her canlıda var olan gözlerin kendi gözü olması insanın neye bağlıdır.
Sezgiye bir, ki sezgi dediğimiz şey de diğer pek çok şey gibi bilgiye bilmeye bilime dayanır, onlardan feyz alır ve onları kışkırtır tetikler.
Akıla iki, ki akıl beyinin sonucu değildir çünkü beyin de her canlıda vardır ve beyin aklı oluşturmaz, oluşturamaz bir başına ama akıl beyini denetleme yetisini de geliştirebilir.
Nasıl mı, akıllı bir insan açıkgözlüğe meyletmez tam tersine açıkgözlüğün bir ahlâki kötülük olduğu konusunda UYARIR.
Uyarıları dikkate alınır mı. Genellikle hayır.
O halde…
Olan biten gözü açamaz. Gözünüz açıksa olanı biteni görebilirsiniz.