Varlık denilen mucizenin, Canlılar sınıfı içerisinde, Kendini düşünme meziyeti bakımindan ayırt eden Ve bu ayrımı nedeniyle ayrıcalığı olan, müthiş bir yaratıktır insan. Bazan dostlar arasında bir dostunuzu efkarlı görererek Onu mutlu veya teskin etmek niyeti ile "Çok düşunme birader" dersiniz ya Ama bir yandan  da biliriz ki düşünmek insanın özü....
Hatta onun tanımı... Vazgeçemez istese bile. Kaldırın bu meziyeti insandan Karşınızda insan kalmaz. Çünkü düşünmek insanın tanımı... Nerdeyse insanın eşdeğer anlamı.. Doğada yegane ayrıcalığıdır insanın düşünme özelliği.
İlk Çağın büyük bir filozofu olan ve orta çağın ilimde  rehber kabul edilmiş düşünce adamı ünlü Aristoteles mantığında meşhur ve muteber ola gelen insan tanımında, İnsan düşünen bir hayvandır  dememiş midir.
Hala da kullanılıyor aynısı... Bu tanım doğru olduğu için hala muteberdir Ve bireysel tek özgürylüğümüzdür DÜŞÜNMEK.... Düşünceler baskılı totaliter rejimlerde kısıtlanabikir,hatta yasaklanır da Ara ara artar da yasaklamalar.... Ancak düşünme prosesi insanda asla kısıtlanamaz,yasaklanamaz.
Ve bu yüzden bireysel yegane Özgürlüğümüzdür DÜŞÜNME... Çok düşunme diye kolaydır  teskin etmek insanı. Ama düşünmek ille de insan olmamızın tek gereği.... Ve tekrarda yarar var: ÖZGÜR OLMAKTIR DÜŞÜNMEK