İşgücü gerekli midir.
Hayır gerekli değildir.
Kaliteli vasıflı iş gücüne ihtiyacımızın ortaya çıkması için planlanmış beş yıllara on yıllara ihtiyaç vardır.
Planlanmış beş yıl / beş yıllar hatta önümüzdeki bir yıl için ülkenin ve hayatın içinde debelendiği sorunların teşhisi gerekir.
Hayatın ve ülkenin sorunlarını teşhis edip saptamak için de öncelikle bilgi ile donanmak ve vicdan ile yoğrulmuş akıl / akıllar şarttır.
Partilerimizin aday belirleme yöntemlerine ve parti programlarını yazma süreçlerine baktığımızda önceliklerinin ülkenin ve hayatın sorunlarını saptayıp, bu sorunların gerekçelerini sebeplerini teşhis edip, tedavi etme sorunu aşma değil ve fakat ille de ne olursa olsun daha çok oy alma seçimi şu ya da bu şekilde kazanmaya yönelik olduğunu görürüz.
Dikkat buyurun ‘‘ ne olursa olsun daha çok oy alma ’’ ve ‘‘ şu ya da bu şekilde seçimi kazanmaya yönelmek ’’ demek yasa dışı daha da beteri ahlak dışı yollara baş vurmak demektir.
Evet siyasetin de, seçimin de ve adaylığın da aday olmanın da, adaylığı kabul etmenin de bir ahlâkı bir yasası vardır / OLMALIDIR.
İlle de seçimi kazanma hırsı KKTC’yi yıllar içinde bulunduğu berbat konuma düşürmüştür.
Kendi kendine yetebilecek bir tarım anlayışı / politikası olabilirdi. Bu cümleden tarımsal bütün ihtiyaçların KKTC’de yetiştirilebileceği anlamını kimse çıkarmasın ve fakat patates pırasa soğan kereviz ve ihtiyaç kadarı bal gibi de KKTC’de yetiştirilebilecek tarımsal ürünlerin iç piyasa ihtiyacını karşılayacak kadar yetiştirilemiyor olmasının bir nedeni olsa gerektir ki bu neden en uzun hükümet olma imkânına kavuşan parti başta olmak üzere tüm partilerin ve hatta seçmenlerin de günü birlik ve küçük menfaatleri ülkenin ve hayatın gerekliliklerine karşın tercih etmeleridir.
Yüzlerce büyük baş hayvan sahibi olanların kendi evlatlarını devlet memuru yapma isteklerinin iktidardaki parti tarafından kabul edilmesi ve hatta teşvik edilmesi seçim ortamlarının nasıl karşılıklı olarak ; seçmenle, seçime giren iktidar partisin rüşvet pazarlığının sebebi ve sonucu değil mi.
Bununla da yetinmeyerek kuraklık parası / tazminatı adıl altında yıllardır süren ve ülke tarımının başına bela olan aymazlık da bir karşılıklı rüşvetleşme değil midir.
İsteyen her yıl kiralanan tarım arazilerini kimlerin kiraladığını ya da kimlere kiralandığını inceler ve yıllardır süren seçmen ile iktidar partisi arasındaki al gülüm ver gülüm pazarlığının taraflarını saptayabilir.
Evet KKTC bu günkü berbat halinin sebebi,  en uzun süre iktidarda kalan ve seçilmek için her yolu mübah gören parti ile onu her seçimde aldığı küçük küçücük rüşvetlerle iktidarda tutan seçmen tayfasıdır.
Bir yandan siyasi parti / partiler kendilerine çeki düzen vermek ve seçim kazanmak için her yolu mübah gören PARTİMİSİ olmaktan kurtulup ülke ve hayatın sorunlarını tespit teşhis ve tedavi edecek yollar için kendini reforme etmeli diğer yandan da seçmenler seçimlerin niye yapıldığını ve verdikleri / verecekleri oyların geleceklerini / yarınları belirleyeceğini anlamalıdır