Propaganda, olay veya olayların, bazan bir vak'a nın gerçeğini, ya manipule etmek veya veya onun gerçeğini tersine çevirerek farklılaştırmak hatta öyle bir oluşumu Olmamış gibi göstermek dahası olmuşu karartmak sanatıdır.
Propagandalarda  bilimsel objektiflik aramak  abesle iştigaldır.
Ne algılarsanız algılayın Şu koşulla ki Aklın süzgecini  Kullanmaktan imtina etmeyiniz.
Amaç toplumu belli bir görüş veya belli bir inanç doğrultusunda yönlendirmektir.
Doğrudur propaganda bir bilgilendirme biçimidir. Ama olayların yorumunu belli odakların çıkar ve görüşleri doğrultusunda bilgilendirmektir.
Bu nedenle bence doğru olan doğru bilgilenmek için uyanık Ve de araştırıcı olmak en doğru olandır.