Sevilmek gurur vericidir sevmekse heycan, İnsanoğlu ömrü boyunca bu duyguları birlikte yaşar.
Bir anne düşünün daha doğmadan evladını sevmeye başlar Ve bu sevgi  koşullar ne olursa olsun asla yok olmaz.
Sevgi denilen duygu elbette bir çok duygular gibi geliştirilip çeşitlendirilir zamanla.. Ancak salt anlamda sevme duygusu asla öğretilen bir duygu sayılmaz.
Spontan davranışlardandır sevmek  Zoraki sevgi olamaz.
Hiç kimse bir başkasını sevmeye zorlayamaz. Sevilmeye gelince  Sevilmeyi gurur verici duygu olarak tanımlamak yanlış sayılmaz.
Çünkü sevilmenin içeriğinde takdir edilme gibi çok önemli sosyal bir gereksinme var. Büyük çaba gösterir bir insan, beğenilmek ve takdir edilmek adına... Kendini geliştirmek açısından en önemli motivasyondur  gerek sevilmek gerekse takdir edilmek.
Bu amaçla yeteneklerini en verimli kullanmak için çaba gösterir insan  yaşam boyunca.
Ama normalde insan  sevildiği veya takdir gördüğü için asla şımarmaz.
Şımarması normal sayılmaz. Çunkü bilmektedir ki hiç bir başarının sınırı asla olmaz. Doğrudur sevilmeden takdir edilmeden  yaşayamaz insan.
Ama bilinmeli ki sevmesini bilmeden asla sevilemez insan. Narsistir kendinden başkasını sevemeyen insan. Haketmez sevilmeye bu tarz insanlar.