Düşüncede ve ifadede suç olmamalıdır aranmamalıdır.
Suç arayan elbette bulur. Kişnemek mesela atın kendini ifade şeklidir ve kovboylar atın kişnemesinden dolayı uyandık bahanesi ile atı / atları suçlayabilirler. Nefret eden de  bir yolunu arar ve bulur. Suç / suçlu ve suçlamak. Kim kimi niye suçlar. Kim niye kimden nefret eder.
Durdedi                                                                                                                                                                      Bakma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Kuşları almadan yedeğine                                                                                                                             
Dağları inme

Suçlama görevi ile yükümlenen makamlar ne zaman ve hangi iç dürtü veya dışarıdan gelen bir dürtü ile parmağı ile işaret edip suçlu işte bu der. Bu  yetki ona, suçlayıcıya kanun tahtında verilmiş olsa bile işte suç ve suçlu diye işaret ettiğini niye ve kime göre işaret etmiştir. Uzun bir tartışma konusu olmakla beraber genellikle sonuçsuz bir tartışma olur bu tür tartışmalar.                                
Tarihsel süreç içinde insanın ilk ve büyük düşünce suçu tanrıdır.                               
nsanın insanlara karşı zulmünün sonucudur tanrı kavramı.

Durdedi                                                                                                                                                                         Ağlama                                                                                                                                                                
Yağmuru almadan saçlarına                                                                                                                                    
Rüzgârı esme

Platon’un devletinde her kimse devleti yöneten ve Platon’un demokrasisinde olmazsa olmaz olan kölelerin iliğine kanına canına kadar sömürülmesi karşısında, batılı düşünce akımlarının medeniyet beşiği, demokrasinin doğduğu yer diye kabul ve ilân edilen Antik Yunan’da kölelerin biricik sığınağı ve tesellisi idi tanrı. İnsan uğraşlarının eninde sonunda egemenlere karşı yenileceğini ve kadere boyun eğilmesi gereğini en veciz bir şekilde anlatmaya yeltenen SİSİFOS söylemi de bunun kanıtıdır.

Durdedi                                                                                                                                                                           Gülme                                                                                                                                                                                  
Kirazı almadan dudağına                                                                                                                                                 
Baharı açma

Soylular yani büyük filozofların övgüler düzdüğü yöneticiler, kölelerin sığındığı liman olan tanrıyı da çok kısa sürede filozofları, tarihçileri vasıtası ile tanrıyı kölelere karşı şiddet de kullanabilen / kullanan elemanları haline getirmeyi başarmışlar ve soyut olan tanrıyı Olimpos dağında taht kuran Zeus kurmaylığında Afrodit’ten  -  Apollon’a kadar bir çok tanrıcıklar ile Platon’un devletinin müfrezesi haline getirmişlerdir.                                                                                     
Bu okuduklarınızı hiçbir tarih ya da felsefe kitabında bulamazsınız ve ben binlerce yıl önce yazılan anlatılanların mikrofonu teyp kaseti klavyesi değilim.

Kendime bir dünya kurdum ve ha bire düşünce suçu işliyorum.

Yazmak evet suçtur.

Durdedi                                                                                                                                                                       Söyleme                                                                                                                                                                            
Sevdayı almadan suyundan                                                                                                                                            
Sızmış gülümdanlığından                                                                                                                                                        
Göğsünün ormanını                                                                                                                                                         
Şarkıla Su söyle ve git                                                                                                                  
Gelmek babında