Sınıflar kaç kişiliktir.
İlkokulda kaç kişilik, ortaokulda kaç kişilik ve lisede kaç kişiliktir sınıflar.
Altmış beş diyen de çıkar kırk diyen de ideali yirmi beş olmalı diyen de.
Benim gözümle bakınca bir kişiliktir sınıflarımız.
Ne yazık ki bir kişiliktir.
Öğretmen sınıfın tek hakimi ise sınıfın bir kişilik olması kaçınılmazdır.
Eğitim ve öğretim zihniyetinin güncellenerek çağı yakalaması için öğretmenin sınıfın tek hakimi olma zihniyetini bir an önce terk etmek boyun borcumuzdur evlatlarımıza gelecek nesillere karşı.
Öğretmeni neredeyse komutan ve öğrencileri de erat olarak gören bir zihniyet sürüp gitmektedir yıllardır ve bu zihniyetin aşıldığı zannedilse bile aşılan tek şey öğretmenlerin öğrencilerine karşı şiddet kullanmasıdır.
Şükürler olsun ki artık öğretmenlerin öğrencilere karşı şiddet kullanma oranı binde bir ile ancak görülecek bir durumdadır ama öğretmenin sınıfın tek hakimi olması durumu salt şiddete bağlı olmadığından ve şiddet kullanma dışındaki eğilimler neredeyse aynen devam ettiğinde KKTC ve TC de de sınıflar tek kişiliktir.
Öğrencileri bir kimlik kişilik olarak kabul etmeyen bir eğitim öğretim sistemimiz ve eğitim bakanlığımız var.
Çok çok basit bir olay bir sorgulama bize bu iddianın ne kadar geçerli olduğunu kanıtlar.
23 nisan törenlerinde sergilenecek gösterilerin ve gösterilere eşlik edecek müziklerin seçiminde öğrencilere soruluyor mu, hangi hareketleri hangi müzikler eşliğinde yapmak istiyorsunuz diye.
Artık ilk gençliklerini sürdürmekte olan on üç on beş ve on beş on sekiz yaş arası gençlerimizin on dokuz Mayıs Gençlik ve Spor bayramı gösterileri için ve gösterilerin müzikleri kıyafetleri için söz hakları öğretmenlerden fazla olmalı değil mi.
Sınıfları tek kişilik olarak kullanmakta ısrarcı hatta inatçı öğretmenler varsa eğer, sınıfın tek hakimi olma konumunu seven her bir öğretmen için okulun tek hakimi konumunu tepe tepe kullanacak daha üst rütbeli bir komutan bulunacaktır elbet,  işte O da müdürdür.
Kaçınılmaz ki müfettiş de kor olur.
Or u ne siz sorun ben zaten söylemem.
Ben çocuk kişilikleri ile dolu gürültülü şarkılı kahkahalı sınıflar istiyorum.