Kimi insan gibi insan, Kimi müsvette insan, Kimi insansı hayvan... Ve hatta çok daha farklı farklı Insan benzeri yaratıklar..
Anlıyacağınız, İnsan gibi insanlar da var dünyamızda , Yanlış etiketlenmiş canlılar da.
Ne ise ne, bizim konumuz insan. İnsanlar ve insan toplulukları arasında elbette farklılıklar var.
Eğitim ve kültür farklılıklarıdır farklılıkların  nedeni. Bu normal,hatta gerekli Çünkü bu farklılıklar dünyamızı daha renkli,daha güzel yaparlar.
Ben diyorum ki Darwin haklı ise eğer, maymunluktan mükemmelleşen  İnsan arasındakı mesafe gittikçe artması gerekecek.
Bu vetire üstün insan teorilerini bir bakıma haklı kılar. Ne var ki 21,yüzyılımızda hayret verici tenolojilk mükemmellik sosyal değerleri içeren insaoğlunun maneviyatını ayni oranda mükemmelleştirmiyor.
İnsan yaşamında ilkel bir eyilim olan paylaşım kavgaları hala  devam ediyor. Tüm önleyici tedbirlere karşın Dünyamızın muhtelif yerlerinde kin ve öfke kokan savaşlar yığınla masumun yaşamını yok ediyor..
Bu durum karşısında yüzyılımızın gelişmişliğini nasıl sorgulamasın insan. Tüyler ürperten vahşet karşısında Haksız  feryat eden acılı yürekler.

Çaresiz Değiliz
Gezdim bazı dost ülkeleri Gülen insanlar gördüm... Hayret ettim..
Güler yüzlüydü insanları Gülümserlerdi birbirlerine.. Halbuki benim yaşadığım ülkemde Gülme denilen olay unutulmuş nerdeyse...
Dahası acayip  görüntülerden sayılacak  sesli,hatta sessiz gülüşler Gülmek nedir ki? Öfke ve karamsarlık dururken Asık suratlarla hem de...
Umutsuzlukların karamsarlığı ile gülebilmek ne haddimize... İnsanlar küs sanki birbirlerine Gemileri batmış kaptanlar gibi herkes karamsarlık içinde... İlle de karamsar olmaya ne gerek.
Bulaşkan hastalıktır karamsarlık. Neden bulaşıyoruz bile bile. Ve neden ülkem bu halde... Sebep ne? Çok kafa yordum bu yüzden. Ve en sonunda dedim ki
Pes. Düşünmek nafile.. Çünkü sebepler çok Sıralamak sebepleri  zaman elvermez nerdeyse.
O halde somurta somurta karamsarlık yerine, bari ortada bir suç yokken bile, insani ilişkileririmizi  germek yerine, bir tekme atarak karamsarlık garabetine, Başka canlıları örnek alarak Hepimizin insan olarak doğması eşit olmamızın en önemli bir faktörü olması nedeniyle, unutalım farklılıklarımızı bundan böyle..
Kaynaşsın insanlarımız  kardeş kardeş. Bilmek gerekir ki Sorunlar karamsarlıkla  çözülmez... Kurtulamayız dertlerden dünyaya küserek. Ama kaynaşıp dayanaşarak mutluluğun vereceği  olağanüstü güçle gülerek....
Hem de kahkaha ile... atlatabiliriz sorunlarımızı be kardeşler bence.
Hatta dünyanın en mutlusu en çok gülen,en çok kahkaha atan ülkesi bile olabiliriz , doğru düzgün yaşamaya  birlikte karar verirsek.
Biz de gülmeyi başarabiliriz. birlikte... Çaresiz değiliz be kardeşler.