Söylemde umut olanların eylemde de harekete geçme zamanıdır.

Gün artık bu hükümet yapamaz diye homurdanmak günü olmaktan çıkarılarak, olası hükümet olma durumunda ( ki iddia tam da odur ) yapılacak olanları anlaşılır ve ikna edici bir şekilde halkın önüne koyma günüdür.

Kayıt dışılığa son vereceğiz, istihdam sağlayacağız, yapacağız edeceğiz diye zamansız ve zeminsiz palavraları atmayan her hangi bir parti yoktur KTFD ve 1983 sonrasında da KKTC siyasi tarihinde.

Plansız programsız slogan içerikli yıllar Kıbrıs Türk halkına yeterinden de fazla hem de çok fazla zaman kaybettirmiştir.

Kaç yıl var elektrik ve Kıb Tek tartışıyoruz ve mecliste temsil edilen hiçbir partinin de elektrik ve Kıb Tek sorununun çözümü için hazırladığı bir plan ve proje yok.

Sadece vaade dayalı cekler caklarla örülmüş sloganlarla süslü demeçler broşürlerle bırakın elektrik sorunun çözümünü hiç bir sorunu çözmek olası değildir.

Tartışmaya bile gerek yoktur ki KKTC’nin önünde bir anlamda ‘ acı reçete ’ de denebilecek kısa ve orta vadeli bir yetinme kültürü konması gerekmektedir.

İşe yeni başlayan oğlundan torunundan kat be kat yüksek emekli maaşı alarak evlatlarına torunlarına arka çıkan / arka çıkmakla için için böbürlenen emekliler ile varılacak nokta tam da burasıydı, buradayız ve bu iyi bir yer değildir.

Kırk binden fazla ilk orta ve lise okullarında öğrencimiz var, bu da bizim on yıl içinde ya kırk bin istihdam ya da kırk bin göç pasaportu hazırlamamız demektir.

Gençlerini istihdam edemeyen halkların devletlerin yarınları olmaz olamaz.

Gün ülkenin şartlarına göre gelecek için akla vicdana bilime dayalı planlamalar ile gelecek on yılların hazırlığını yapma günüdür.

İç ve dış siyasette dernek aklının ve slogancılığın terk edilerek ülkemiz koşullarına uygun halkı ikna edici plan ve programlarla yürümek mevsimindeyiz.

KKTC siyasetinde rekabet anlaşılır bir şeydir ve olmalıdır ama rakip değil de HASIM görüyorsa partiler bir birlerini yarınlar daha da karanlık olacaktır.

Partiler solcu ya da sağcı olabilir ve fakat sorunlar solcu ya da sağcı değildir.

Tarımda küçük sanayide, turizmde, elektrikte, istihdamda, kooperatifçilite, sorunlar çözüm bekliyor.

Halk en gerekli besinlere bile fiyatların keyfi olarak artırılması nedeniyle  ulaşmakta zorlanıyor, söylemler sloganlara değil bilimsel planlamalara çözümlemelere yaslanmalıdır.

Bilmem manlatabildim mi. Anlayabildiniz mi