Takdir edilmek bir haktır insana eğer davranışları takdire layıksa.
Ve takdir önemli bir motivasyondur insan için bir ihtiyaçtır yaşamda...
Daha iyisini yapmayı başarıp takdir toplamakla.
Esirgememeli insan takdirini eğer kişinin yaptıkları takdire layıksa.
Kıskanmamalı bundan dolayı başkalarını hiçbir zaman.
Daha da iyisini yapmalı...
Çünkü insan muktedirdir buna.
Evrim için yaratılmıştır insan...
Yerinde saymak yakışmıyor insana.