İhtiyaçlardır insanı yönlendiren ihtiyaçlarını gidermeye yönelik çaba göstermeye.
Çünkü ihtiyaçların giderilmemesi maddi ve manevi acılar verir bireye.
Aslında bu açıklama basit gibi gelir insana.
Ancak nerdeyse yaşamın temel taşlarıdır ihtiyaçlar
Dahası uygarlıkları ateşleyen harika bir misyona sahiptir ihtiyaçlar.
İhtiyaçlardır ekonominin temeli olan en başta yer alan kavram.
Ekonomi ihtiyaçların giderilme çabalarından doğar.
Ekonomiyle büyür, ekonomiyle yarışır toplumlar...
Devletler ekonomilerinin büyüklüğü oranında prestij kazanırlar.
Hükümetler halklarına ekonomik başarılar sunabildikleri sürece durabilirler ayakta.
Bilim, sanat, spor kültür dediğimiz olaylar, insan etkinliklerin entegrasyonu değil midir?
Bilinmektedir ki ekonomisi gelişmiş devletlerin kültürleri de gelişmiş olur.
Neticede uygarlık savaşında başarıların temelidir ihtiyaçlar.