Var mı hakkımız geçmişimizi unutmaya.
Tohum toprakta.
Ne toprak ne de tohum unutmaz geçmişi.
Her ağaç bir tohumun, kendi tohumunun geleceği değil midir.
Ve ağaç dallanırken kendisi kalarak dallanır çiçeklenir allanır da ballanır.
Bal olmuş her meyvenin bir çekirdeği vardır ve her çekirdek içinde ağacını taşır ve kök salmanın dal uzatmanın yapraklanmanın çiçeklenmenin gizleriyle hem haldir.
Nedir bir çocuk annesi olmadan ve mutlaka bir de babası vardır.
Dur ve düşün ey insan.
Bir damla bir damla daha kaç damla olur.
Yoktur ki iki damla, bir damla bir damla daha iki damla değil daha büyük bir damla olur ve gider gider…
Nehirler aka aka
Ese ese rüzgârlar ve ağaç ağaç daha bir daha orman olur.
Nedir orman derseniz halktır orman.
Geçmişi olmayan halk olmaz olamaz.
Nedir insan insan yoksa yanında yöresinde ve nedir merhaba demek ya da günaydın.
Duyup anlayacak kulak olmadan ne hükmü var ki günaydının merhabanın.
Guten morgen der Alman bu onun Almanlığıdır ve good morning der İngiliz İngiliz’e budur İngiliz olmanın çimentosu .
Günaydın der Türk Türk’e Türkçe ve Elen galimera der Elen’e.
Yunanistan’da yaşayan da Elendir galimerayla ve Kıbrıs’ta yaşayan da.
Türkçedir Türklerin lisanı ana lisanı ve günaydını anlar İstanbullu olan da Elyeli olan da.
Varsın galimera desin Elenler ve Türkler merhaba.
Selam alıp vermek düşmanlık değil ki ve zaten hiçbir lisan düşmanlığın ilk adımı değildir ve adamız sığar günaydını da galimerayı da.
Bir sınır varsa toprakta bu düşmanlığın kapalı kapsı değil dostluğun açık kapısı olmalıdır.
İki yüze yakın belki de fazla devlet ve halk var bu dünya mozaiğinde ve onların kendi sınırları içinde halk millet ve devlet olmaları farklı lisanlarının olması düşmanlığa değil dostluğa davettir.
Bu hakikat Kıbrıs adasının da hakikatidir.
İnsan kendi Cumhurbaşkanına ana lisanı ile ağız dolusu günaydın diyebilmeli ve Cumhurbaşkanına da anladığı lisanla kendi ana lisanı ile yine ağız dolusu küfür edebilmeli.
Ben yürü git işine dediğimde ne dediğimi anlamıyorsa Cumhurbaşkanı o benim cumhurbaşkanım değildir olamaz.
Komşularımız Hristodulis’e galimera desin biz de Tatar’a merhaba.
Geçmişi ve halkları milletleri güne, günü yarına taşıyan lisandır ana lisan