Sahte Diploma Soruşturması Mütevelli Heyetine sıçradı: Dürüst çifti tutuklandı Sahte Diploma Soruşturması Mütevelli Heyetine sıçradı: Dürüst çifti tutuklandı

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) spot alımlarında yıl sonuna kadar Kamu İhale Yasası kuralları uygulanmayacak. Dün Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren kararnamede aşağıdaki ifadelere yer verildi:
“Toprak Ürünleri Kurumu’nu yapacağı spot alımlar ile Türkiye Cumhuriyeti’ndeki kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara bağlı şirketlerden yapılacak hangi mal alımlarının Kamu İhale Yasası kapsamı dışında tutulacağı, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir. Bakanlar Kurulu, değerlendirme yaparken ihalenin aciliyeti hususunda TÜK Yönetim Kuruluna doğrudan mal alımı yetkisi verebilir. Bakanlar Kurulu onayı olmaksızın yapılacak mal alımları bu kararname kapsamı dışındadır.”

Editör: Mehmet Kasimoglu