Kim demiş, Kul ile vatandaş Aynıdır diye... Ne ilgi,ne alaka... Vatandaş bireyle vatanın İlişkisine denir Vatandaşla,ülke, vatandaşla devlet ilişkilerini tanımlayan bir kavramdır vatandaşlık.
Demokrasi teorisi ve pratiğinde, Vatandaştır devleti kuran Devleti yaşatan... Vatandaştir gerçek sahibi olan.. Seçimle devleti sınırlı sürede emanet eder siyasetçilere. Gerektiğinde hesap soran, ve yasal haklarını sorgulayan işte budur vatandaş olan.
Kulluk olamaz demokrasilerde çünkü kul demek köle demektir bir bakıma.
Kölelerin sahipleri olur her zaman. Kullanılır sahipleri tarafından. Gerektiğinde alınıp,satılırlar... Özgür ve eşit olamaz köleler. toplumlarda...
Vatandaşın yerine kul denir Totaliter rejimlerde .. Kulların sahibi,padişah olur kral olur  şah olur...
Demokratik haklardan yoksundur kullar Kulluğun olduğu ülkelerde Kanunların yerine Geçerli olur emirler Hesap soramaz kullar devlet veya hükümetlerinden