Mümkün mü duygular Aklı çelmesin zaman zaman Doğrudur duygulardır bireyimutlu eden her zaman.
Sevgi ve heycanın menşeidir duygular ama ille de Eylemler esnasında arabaların direksiyonu misali, kontrol edilmelidir, insani duygular Özellikle heyecanlar...
Hem duygusal bir eyleme girişmeden önce aynada kendi gözlerinin içine bakarsa birey, hele uzunca süre bakarak düşünürse kötü niyet varsa girişmek istediği  eylemin kökeninde utanır adeta kendinden...
Ve vazgeçer tasarladığı tasarladığı eylemindenTersi olursa da gözler Onayını bahşeder  tebessüm ederek.
Sonuçta bilinmeli ki ahlaki davranışlar Iyi niyetin ürünüdürler  her zaman.