Bilinçli  ve istemli söylenir yalanlar Mutlaka bir maksatla tevessül edilir yalana Ancak iyi bir analizle insan çözebilir yalanı bazen gülmekle yetinirbazan da yalanı yüzüne vurulur yalancının. Veya safça kabullenilir yalanlar...
Gerçi zaman zaman yalanlaryalancıların işine yarar. Ama yalan denilen ayıpbir yerde olduğu kadarıyla kalmaz Onu takibeder başka yalanlarVe eski yalanları savunmak için daha büyük yalanlar uydurmaya başlar Eskilerin "En doğurgan şey yalandır" deyimini ciddiye almakta yarar vardır görüşündeyim.
Deneyimli ve dikkatli insan var, yalan söyleyenin sadece gözlerine bakar Ve yalan söyleyenin yalanını yakalar.
Ne olursa olsun yalanın kimse için yararı olmaz Yalancının itibarı olmazToplumca güvenirlikleri kalmaz.
Atalarımız güzel söylemişYalan hakında: Yalacının mumu yatsıya kadar yanar.