Yaratan öylesine yarattı ki alemi Ne akılla ne hayalgücüyle Veya sezgi ile bu esrarengiz yaratılışı  asırlar boyu çözümlemek mümkün olamıyor.

Ancak insan yaratığına öyle bir kudret ihsan etmiş ki Yüce Tanrı Başka canlılara öğretiilmiş davranışları icra etmek için verdiği güçlü içgüdülere karşılık merakla mücehhez aklı ihsan etmiştır.

Ve bu akıl Tanrısal sırları mütemadiyen çözmek için zevkle uğraş verecektir. Haliyle doğanın sırları hiçbir zaman mutlak anlamda çözülenne ile tükenmiyecektir.

Ama insanda tecessüs denilen bu merak hiçbir zaman pes demiyecektir. Ve de bilinmezleri aydınlığa kavuşturararak çözümlenen problemleri insanlığın hizmetine sunacaktır.

İşte uygarlıklar böyle kuruldu ve böyle gelişmeye devam edecektir. Öyle bir yaratılış ki bu yaratılış doğada bir birine eşit hiç bir şey yoktur.

Denklik var,benzerlik var ama mutlak manada eşitlik olamaz. Bir elmanın yarısı diğer yarısına eşit değildir. Eşit yumurta ikizleri bile birbirlerinemutlak anlamda eşit değildir.

Ama insan aklında EŞİTLİK bir ideal olarak vardır Ve hiç değilse SOSYAL YAŞAMda bu ideali DEMOKRASİ teorisinigerçekleştirmek için çaba göstermektedir.

Rahatça söylemek gerekirse DEMOKRASİ aklın yarattığı ve mükemmel kabul ettiği bir sistemdir.