Eşitlik güzel bir düşünce...
Özgürlük de öyle...
Sosyolojik açıdan bakıldığında ve iyice araştırıp düşününce, mutlak olarak ve ebediyen ne eşit olunur, ne de sınırsız özgürlük gerçekleşebilir sosyal yaşamda...
Niye mümkün olmuyor mutlak eşitlik ve mutlak özgürlük yaşamda?
Çünkü insan denilen doğanın en akıllı canlısı, düşünce olarak, beyninde var etmiştir eşitliği de özgürlüğü de...
Peki ama insanoğlu neden ihtiyaç duymuştur bu düşüncelerin var olmasına? Çünkü eşitlik de özgürlük de ideal varlıklardır.
Düşüncede var ama doğada yok.
Bir başka deyişle gerçekte yok.
Ama ideal alemde var olan konseptler, insana doğru yolu göstermekteler.
Evet ideal eşitlik bir amaçtır.
Ancak insanın yüzde yüz bu amaca ulaşması veya sosyal yaşamda yüzde yüz özgür olması, imkansızdır.
Dahası mutlak iyilik, mutlak doğruluk, mutlak güzellik gerçekte mümkün değildir.
İdeal konseptler insan varlığına, yaşarken yol göstermekteler.
Yaklaştıkça insan ideallere zaman aşımı içerisinde mükemmelleşmektedir.
Kültür ve uygarlık insanın mükemmelleşmesi oranında gelişerek insanı yaratana yaklaştırmaktadır.
Bundan da yaşamın anlamı ve de amacı aydınlığa çıkmaktadır.