Yaşlanmak da güzeldir, Ulu Tanrı nasip ederse insana...
Yaşlanır insan, bir çok yaşam sınavlarını aştıkça...
Nice bilgilerle donanmıştır yaşlılar.
Ne kadar yararlı olurlar , hatırlayabilimeleri anılarını, söyleyip anlatsalar, veya yazsalar hele.
Belki de saygıdeğerlikleri, yardımseverlikleri insanların bu yüzden... Nice teşekkürler cümleye. Diğer yandan , Zordur yaşlılık be kardeşler. zordur sıkça, hastalıklarla boğuşmak Izdırap çekmek hastahanelerde.
Ama verilen ömrü tüketmek, yüce Tanrının emri. İlle de yaşamaktan yana direnmek gerek.
Yoksa yaşam kadar güzeldir yaşlanmak bile . Hele vefakar insanlar varsa yaşlının çevresinde...
Bir nasihatim olsun önemle genç kardeşlere:
Acıma duygularını saklasınlar yaşlı kişilerden. Acınmanın tahammülü zor olur be kardeşler.