Bir yıl yeter  mişş.
Bir yıl 365 günden başka nedir ki.
Bir ağaç için bir yıl dört mevsimdir ve ağaç her mevsimde mevsimin gereğini yerine getirerek hazırlanır kendi ormanına ve gelecek nesillerine.
Kuş için de dört mevsimdir bir yıl, göçmen kuşşa sıcak iklimlere kanat çırpar geri döner eşini bulur yumurtlar yuva kurar, kanat alıştırır yavrularına.
Otlar yeniler kendini bir yılda, bahar olur açar yeşertir toprağı sonbahar kış yaz derken yeni bahala yeni otlardır boy veren toprağın üstünde.
Papatyanın bir yılı, gülün karanfilin menekşenin bir yılı hepsi kendilerinden sonraki papatyalara güllere karanfillere menekşelere hayat hakkı hazırlamak içindir ve nergis salar kokusunu bir sonraki yıl boy verecek nergisler için.
Bir yaşında bir çocuk için nedir bir yıl.
Ayakta durur, atar ilk adımlarını ve ilk sesler ağzından ilk hecelere dönüşür ilk anlamlara evrilir.
Bir yıl bütün doğa için, bütün canlılar için çok önemlidir ve hiçbir canlı bir yılı kör çar etmez kendi nefsi için.
Bir yıla bir yıl daha eklersek iki yıl eder.
Ve sonra üç yıl .
Üç yıl bin günden fazladır.
Üç yüz altmış beş gündür yıl.
Ve on yılı varın hesaplayın on ile üç yüz altmış beşi çarparak.
İki on yıl ne eder.
Tek yılı, tek mevsimi, tek haftayı, tek günü ve tek saati tek dakikayı saniyeyi boşa harcamaz hiçbir canlı.
Ve canlılar can ile dayanışarak can cana tabiat olurlar ve hayat.
Bir yıl yetermiş.
Mişşşşş.
Kaç tane bir yıl.
Kaç benci ve bencil bir yıllar
Ve sonuç.
Bir dakika sürmedi deprem.
Yine bir yılı ne yapacaksın.
Bunca yıl yetmedi mi.