Büyük çabalar gösterildi Himayalarda bir zamanlar...
Seyyahlar bir kurt ininde bulmuşlardı ikiz kurt yavrularını...
Tüylüydüler bu çocuklar ellerini kullanıyorlardı yürümek için.
Üstlerine gidildiğinde öfkelenip dişlerini gösterirlerdi yabancı kişilere, acayip insan kurt karışımı sesler çıkararak.
Hatta geceleri kurt gibi ulurlardı analarını taklit ederek.
Konuşmayı bilmezdi biçareler.
Konuşabilseler kurtça bir dili konuşacaklardı sadece.
Sadece öyle bir dil olsaydı eğer.
Onları alıp götürdü seyyahlar belki insanlaştırırlar kendilerini bilimsel yöntemlerle.
Onları birbirinde ayırt etmek için onları Habil, Kabil diye isimlendirdiler...
Bilginler çok emek verip büyük çaba sarf ettiler.
Olmadı...
Bu uğurda onlarda insanlaştırmak adına çok az gelişme gördüler...
Neticede İkizler ard arda on-onbeş yaşlarında vefat ettiler.
Hazin bir ibret bırakarak geride...
Şöyle ki insan olmak kolay değil.
İnsan olarak doğmak da, insan olabilmek için yeterli bir faktör değil.
O halde elimizde ciddi bir kanıt oldu bu deneyimle.
Zorunlu ürünüdür insan EĞİTİMİN...
Eğitimden nasibini almadıkça insan hayvandan bile daha zayıf ve daha acizdir.
Eğitim çocukları, oyalamak için oluşturulmuş bir kurum değildir.
Ciddi bir zorunluluktur eğitim.
Var ya bazan gelir geçer nedenlerle tatil edilir ya okullar. YAZIK!
ONLAR bir milletin gelecekleridir.
Her durumda okulların tatil edilmesi bence gaflettir...