Yıllarını verir ebeveynler evlat uğruna hele doğum sonraki yıllarda...
Kendine yeterli bir yurt ve dünya insanı oluşturana kadar insan bilincindedir bir gerçeğin.
İnsan doğmak yeterli değildir hiç bir zaman insan olabilmek için.
Eğitilmek şart.
Onun için insan ömrünün önemli bir kısmı çeşitli okullarda geçmektedir.
Eğitilerek öğrenmelidir hayatı, bilmelidir doğrusunu yaşamın.
Çoğu kez çok pâhalı olur yanlış ve hataların bedeli.
İyi olmak, güzellikleri doğru algılayabilmek de, gerektirir eğitimi.
Üretimdir yaşatan insanı ve her bir ülkeyi.
Üretim savaşında geride kalan ülke ve devletler kölesi olur daha müreffeh devletlerin.
Kaybederler özgürlüklerini dahası asimile olup uzaklaşırlar ulusal kültürlerinden.
Bu nedenle özgür ve bağımsız yaşaması için bir ülkenin üretime dönük olması gerekir eğitim sisteminin amaçsız, plansız, programsız olmamalı eğitim.
Farklı kutuplarda da olmamalı eğitim ülke gerçeklerinden.