Gençlerimiz adına.onların iyi yetişmeleri için ve gençlik etkinkinliklerinin finansmanında kullanılmak maksadıyla Devlet Bütçesine konan mtütevazı bir ödenek var.Yıllar boyu bu miktar hemen hemen yerinde sayar.
Bu ödeneğin fazlası gençlerin kamp etkinliklerine katılımını finanse etmekte kullanılır.
Herkesin bildiği çok az sayıda kamp merkezlerimiz var...Kantara,Lapta...gibi....
Bir de ağırlıkla Türkiyede olan ve davetle gerçekleştirilen yurt dışı kampları.
Bu kamplara katılanların oranı gençlerimizin %10 u civarında...
Bu kamplar yaygın eğitim kurumları olarak değerlendirilebilir.
Bunlar dışında devletimizin gençlere yönelik etkinlikleri çok az olarak değerlendirilebilir.
Halbuki siyaset arenasında gençlerimizden söz edilirken övgüler döşenmektedir bol keseden.Gençler geleceğimiz,
gençler güvencemiz,gençler övünç kaynaklarımız falan....falan....
Özellikle siyasi seçimler döneminde daha da kıymete biner gençler. Ancak toplumun çoğunluğunu teşkil eden
Orta ve alt sınıflardan yetişen gençlerimizde öncelikle harçlık sorunu vardır.Gittikçe fakirleşen bu kesimler evlatlarına tatminkar cep harçlığı veremiyorlar.Kazançları elvermez.
Diyeceksiniz belki de...Batı ülkelerinde gençler boş zamanlarında iş hayatına katılarak para kazanabiliyorlar.
Bu hususa şahsen takdirle katılıyorum.
Ama ülkemizde işsizlik had safhada.Bir de emek istismarcılığı acınacak boyutta.
Bu ahvalde gençlerimizin büyük çoğunluğu züğürtlükle boğuşmaktalar.Gezemiyor,tezemiyor,eylenemiyorlar yeterince...Eğlence yerlerinde gençlerden çok kodamanlar eğleniyor.Gençlerimiz de gıpta ile onları seyredip duruyorlar...
Hani nerde o gençlerimizle öğünenler...
Hatta sırası geldiğinde onları övmek
adına birbirleriyle yarışan siyasetçiler.
Ve en önemlisi gençlikten sorumlu yöneticiler.Çalışmalarınız,projeleriniz var mı bu maksatlar için.
Gösteriniz gençlere verdiğiniz önemi bütün iyi niyet ve samimiyetinizle.Lütfen.