Salla külahı ye pilavı derlerdi daima ona O da inanmıştı bu lafa  Öylesine okudular ki  Garibanın başında kasıtla Vazgeçti bir daha Yok... yok demeye  karşısına çıkan tüm insanlara.
Çunkü çok inanmıştı biçare Ha.. ha , diyerek kafasını sallamaya. Meğer ta çocukken adam Hep külah giyermişti başına Hasbelkader işsiz güçsüz kalır korkusuyla , Ta çocukluğundan bu yana babası salla külahı ye pilavı öğüdünü ezberletmişti oğluna.
Baba yadigari gibi gariban Öylesine inanmışti ki bu lafa Çok fazla iş güç yapmadan Açlık çekmezdi  yaşamında Çekmedi de bugüne kadar...
Çok iyi anlamış olmalı ki gariban Hep kafa sallarsa insanlara, Karnı tok kalacaktır  Külahı salladıkça başkalarına gerektiği zamanlarda.
Çok önemliydi, kafa sallaması onun halletmesi için işinikülahını sallamakla.
Çünkü öyle söylemişti Babası ona...