Kimi insan gibi insan, Kimi müsvette insan, Kimi insansı hayvan... Ve hatta çok daha farklı farklı Insan benzeri yaratıklar..
Anlıyacağınız, İnsan gibi insanlar da var dünyamızda , Yanlış etiketlenmiş canlılar da.
Ne ise ne, bizim konumuz insan. İnsanlar ve insan toplulukları arasında elbette farklılıklar var.
Eğitim ve kültür farklılıklarıdır farklılıkların  nedeni. Bu normal,hatta gerekli Çünkü bu farklılıklar dünyamızı daha renkli,daha güzel yaparlar.
Ben diyorum ki Darwin haklı ise eğer, maymunluktan mükemmelleşen  İnsan arasındakı mesafe gittikçe artması gerekecek.
Bu vetire üstün insan teorilerini bir bakıma haklı kılar. Ne var ki 21,yüzyılımızda hayret verici tenolojilk mükemmellik sosyal değerleri içeren insaoğlunun maneviyatını ayni oranda mükemmelleştirmiyor.
İnsan yaşamında ilkel bir eyilim olan paylaşım kavgaları hala  devam ediyor. Tüm önleyici tedbirlere karşın Dünyamızın muhtelif yerlerinde kin ve öfke kokan savaşlar yığınla masumun yaşamını yok ediyor..
Bu durum karşısında yüzyılımızın gelişmişliğini nasıl sorgulamasın insan. Tüyler ürperten vahşet karşısında Haksız  feryat eden acılı yürekler.