Elmadır elma, taş da taş.
Ali Alidir pek çok Ali vardır evet ama her bir Ali kendine özgü Alidir.
Diyeceksiniz ki Ali’nin halleri vardır evet haklısınız da her Ali’nin öfkesi sevinci dinginliği kendine özgedir.
Uzatmayalım.
Şey şeydir ve hakikat da hakikat.
Asgari ücretin yetersizliği patronlara göre yanlış bir iddia olsa da ve hükümetler de patronlar gibi yürürlükteki asgari ücreti yeterli bulsalar da bu hiçbir şeyi değiştirmez.
Asgari ücret yetersizdir.
Ve hükümet ile patronların yeterli ve hatta fazla bulması ekmeğin şekerin tuzun gazın bezin elektriğin ve elmanın umurunda bile değildir.
Asgari ücret şu kadar liradır diye fiyatlar asgari ücretliyi umursamaz ve patronların rayiç bedelinden pazara çıkar.
Bir okka et herkes için bir okka ettir ve asgari ücretlinin bu eti ayın 6. Gününden itibaren alamayacak olması ne eti ne kasabı ve ne de ilgili bakan ile patronu ilgilendirmez.
İlgilendiriyor mu.
Hakikatler hakikattir ve kişiden kişiye değişmez
Ha görece diye görecelik / görecelilik diye bir şey var derseniz de evet var derim ve eklerim daha dikkatle okuyun görecelik / görecelilik kuramını.
Mavi görecelilik kuramı çerçevesinde yeşil olmadığı gibi kör birinin maviyi görmemesi de maviyi sarı yapmaz.
Ha siz emir verici yönetici pozisyonunda olup da mavi bu günden itibaren kahverengi olmuştur diye görüş beyan ederek emir buyursanız da hem kahverengi ve hem de mavi size renkleriyle güler.
Kız kızdır ve kadın da kadın erkektir erkek ve aile bir kadın bir erkek ile onların evlatlarından oluşur.
Yok hayır ben / biz yeni bir aile kurumu oluşturacağız ve bunun içinde ille de kadın ve erkek olmayacak sadece iki erkek ya da iki kadın ve onların birlikte yaşaması olacak derseniz, dersiniz de ne sizin demeniz ve ne de yasa tüzük o isteğinizi o çarpıtmanızı o tuzağınızı aile yapmaz.
Aile ailedir.
Halktır halk.
Ve Kıbrıs adasında iki halk vardır.
BM kararları Marx Lenin Hristodulis ve AKEL halklara görece kuramı ile bakamaz. Halk halktır, Kıbrıs’ta  iki halk vardır ve dilerim anlaşırlar iki halk olarak