Paylaşma dayanışma dersleri olmalı ilkokullarda.
Evet Türkçe ve matematik ile birlikte dayanışma paylaşma dersleri ağırlıkta olmalıdır kreşlerde ana okullarda ve ilkokullarda.
Kuşkusuz ki çocuk eğitiminde en büyük rol ailenindir ve fakat devlet dediğimiz şey de yurttaşların düşünemediklerini onlar adına onlardan önce düşünmek ve uygulamak olmalıdır.
Bu gün için hangi ya da kaç erişkin dayanışma ve paylaşma adına örnek olabilir çocuklara ve kaç tanesi bu konularda eğitebilir çocuklarını.
Hayır yanlış anlamanıza iznim yok.
Koruyucu sağlık hizmetleri bir başka örnektir devletlerin halk adına ve halktan önce yapması gerekenlere
Elbette her yetişkinin aklı vardır ve işte o yetişkinlerden bazıları elinde tespih ile dolaşan s. Peker hesabı akıllı ol diye bir ucube laf üretmiştir ki bu üretilen akıllı olmakla gerçek anlamda akıllı olmak arasında dağlar kadar fark olduğu için geniş kitleler tespihli akıllı olmaktan yanadır.
O halde devlet maarif  müfredatını değil paylaşma dayanışma derslerinin ağırlıkta olduğu bir müfredatı koymalıdır öğrencilerin önüne.
Okullarımızda kreş ana okul ve ilkokullarımızda oynayarak eğitim öncelenmeli ve dayanışma ile paylaşma bu oyunların mihenk taşı olmalıdır.
Nasıl ve hangi oyunlar diye soran olursa cevap ben de değil hiç tereddüt etmeden eğitim bakanlığı görevini üstlenen zevatta ve o bakanlığın bürokratlarında olmalıdır ve onlar da elbette ki öğretmenlerle iş birliği içinde yeni ve bize özgü bir müfredat hazırlamalıdır.
Eğitim öğretim şu ya da bu devletten apartarak olmaz ülkenin ve hayatın koşullarına göre ve çocuklar dikkate alınarak onların özne olduğu bir şekilde olmalıdır.
Çünkü çocuklar devletlerin nesnesi değil hayatın öznesidirler