Huzuru dünyanın genelinde olması gerektiğine inanıyorum.
Yoksa" biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar" Özdeyişi muteber olur toplumda.
Huzurun da esamesi okunmaz. Zaten huzur yoksulluğu  bu yüzden.
Birey olarak üzülmekteyim buna. Mutlak anlamda huzuru  görememek yüzünden Çünkü dünya bütününün bir çok parçaları çeşitli ihtilaflar nedeniyle maalesef huzursuzluk yaşarlar.
İrili ufaklı savaşlar bir türlü  bitip tükenmiyor Ve her gün Yığınla insan evladı ölüp ölüp zamansız gidiyor.
Kimi yaşlı,kimi genç hatta dünyasını henüz görememiş bebeler.
Ve yeri geldiğinde insan olarak yaratıldık diye Öğünüyoruz.
Ve bencilce şükrediyoruz yaratana.
Acı çekenleri katmaksızın düşüncelere. Bence her gün bunca Insan kanının akmasını Önlemeye asırlardırbir çare bulamadığımız sürece  İnsan olduğumuz nedeniyle Öğünmeye hakkımız
Yoktur. Gerçekten insan isek eğer mutlak barışa temelli  çare bulmalıyız.
Mutlaka.