Buz tutmuş karanlıklarda Yaşamak için Ölümüne boğuşurken insan, Sendin politeizmin mitolojik ateş Tanrısı Prometius , Sendin insanlığı Ateşe kavuşturan Ardından Uygarlığı ateşleyen kahraman. Ateşten yoksun iken insan Nasıl yaşamıştı çırıl çıplak buz kesmiş bir dünyada, Nasıl ömrünü sürdürebilmiş Böylesine zor koşullarda insan. Ve soyunu devam ettirmeyi başarmış Bunu anlamak gibi hayal etmek bile zor. İnsandan gayrı canlıların, akıl dışında her türlü donanımı sağlamıştır doğa. Ne yiyeceğinden ne giyeceğine , Nasıl üreyeceğine kadar. İnsanınsa tek bir silahı var: AKIL...
Akılda doğuştan kaim çareler yok Sadece tecrübe etmeyi emreder insana AKIL...
Tecrübe esnasında yapacağı her hatanın Bedeli ise ölümdür insana. İşte insan öğrendiği her bilgiyi Ölüme karşı savaşarak elde etmiş trajik bir varlıktır.Bir de üstüne üstlük tarihi bir misyonu daha var insanın... Bu kadar meşakkatla öğrendiği her bir doğru bilgiyi geleceğe aktarmak.
Ateşin keşfi en büyük hamle olmuştur Uygarlığın gelişmesi adına. Belki de bu kadar önemli olan bu keşfi Tanrıya atfetmeyi uygun bulmuş Mitolojiler.
Tıpkı Yunan Mitolojisinde Ateşin keşfinin PROMETİUS’A atfedildiği gibi. Ancak kanımca medeniyeti yaratan Tüm keşiflerin de icatların da gerçek sahibi İnsandan başkası olamaz. AKLIN SAHİBİ İNSANDIR UYGARLIĞI YARATAN.