Yoğrulmamışsa akıl vicdanla, işte o akıldan hayata dair faydalı bir şey çıkmaz, çıkamaz.
Evvel emirde akıl nedir ki.
Beyni olanın aklı olur zannedilir ki bu zandan kuşku duymak gereği vardır. Beyin canlıların doğal fonksiyonlarını kontrol eden bir organdır.
Doğal fonksiyonların harekete geçmesi için akla gerek yoktur. Açlık doğal bir durumdur ve mide guruldar, açlıktan guruldar, dünyada kimse, hiçbir canlı aç kalmasın diye bir düşünceye dalmak ve bu yolda faaliyette bulunmak doğal değildir insanidir.
Evet  tamam kabul, insan doğal bir canlıdır ama fakat doğal canlıların her davranışına her eylemine doğal demek olasıdır ve hatta acıkmak ve mide meselesinde kimi insanlar beslenme doğal güdüsünü insana ait olan ama fakat hiç de insani ve dahi doğal olmayan arsızlık kuduzluk mertebesine tırmandırıp patlayıncaya kadar tıkınırlar. Doyduktan sonra durmayı bilmek gereği vardır ve asıl insani olan da tam doymadan yemekten kalkmayı bilmektir. Bu okuduğundan aç kalmaya övgü anlamını çıkaran varsa, derdine yansın çünkü bunda açlığa övgü yok ve fakat azıcık aşım ağrısız başım anlamı çıkar ki, komşusu aç iken kendisi tok yatıyorsa insanın toplumsal olarak ağrılı bir baş, sağlıksız bir durum var demektir.Ben karnı tok sırtı pek olayım, yarın endişem olmasın ötesi beni ilgilendirmez diyorsanız, işte bu insani olmayan, toplumsal olmayan ve fakat pek çok insanda bulunabilen, bulunan bir aymazlıktır ki bu tür insanların sayısı arttıkça o toplumun o halkın insaniliği azalır ve siyasetçiler ile yasa anayasa sosyal devlet de4se de ı ıhh.
Evet sosyal devlet öncelikle hükümetlerin, kurumların görevidir ve fakat komşusunun, mahallelisinin, köylüsün, hemşehrisinin ve halkın sorunlarına duyarlı olmayan insan sayısı arttıkça sosyal devlet manzumesine yabancılaşma başlar ki böylesi durumlarda her koyun kendi bacağından sözü prim yapmaya, like almaya  başlar ki bacağından asılanlara koyun denir ya da öküz.
Unutulmasın ama, sakın unutulmasın, karnını doyurduktan sonra yemeye devam eden tek canlı türü insandır.
Koyun ve öküz koyunluğu öküzlüğü ile doyunca artık yemiyorsa….
İhtiyaç fazlası her birim üretim ve tüketim, vicdanı olmayan kuru bir aklın ürünüdür.
O zaman haydi bütün eller havaya değil, oynama şıkıdım şıkıdım da değil.
Gelecek nesillere vicdana yoğrulmuş aklın onurlu mirası olacak olan yarınları borçluyuz.
Kuru akıl vicdansız insan üretir.