Ben Kıbrıs Türküyüm Farklılıklarım var benim, Farkları var tarihimim... Çünkü Kıbrıs Türkü  Anadolu Türkü  İstanbul Türkü  Uygur Türkü Azeri Türkü Kırgız Türkü Ve başka Türk Toplulukları Onlar da farklı farklı...
Türk Milletinin değerli unsurları Farklılıkları var Kendilerine özgü Ve farklılıklar denilen Onların kendilerine özgü kültürel özellikleri.... Beğenilsin beğenilmesin Farklı coğrafi Farklı tarihi oluşumlar Ve birlikte yaşamın getirdiği farklı adet ,görenek ve gelenekler Onların kültürel zenginlikleri...
Elbette dilleri,farklı anlatacaklar meramlarını.... Farklı oynıyacaklar oyunlarını Farklı olacak düğünleri,dernekleri... Elbette farklı kutlayacaklar  bayramlarını seyranlarını Elbette farklı ibadet edecekler mabetlerinde evlerinde İnanışları olacak farklı farklı bireylerinde Ama onlar da Türk be kardeşler Bırakın mugalatayıBırakın alayı   Bırakın bencilliği Geniş tutun ufkunuzu Duygusallıktır yanıltan insanı Çünkü TÜRK BÜYÜKTÜR derseniz ille de Doğrudur, Fakat Türk tüm farklılıklariyla büyük sayılır Vazgeçelim BENCİLLİKTEN.