Yırtıp da toprağı niye boy verir ki lâle.

Kim için açar kendini gül, bülbül için mi divan şiirinin zan ve ilân ettiği gibi mi yoksa süslesin diye mi bir evin bahçesini koparılsın da dalından konulsun diye pahalı vazolarda salonlara.

Su niye akar ve taş niye taştır.

Uzayıp gidebilir sorular ve cevaplar ne kadar çok olursa olsun ve dahi verenlere göre doğru cevaplar olsa da, hiçbir cevap cevap değildir.

Değildir çünkü gül ve lâle soruyu duymamış ve haliyle cevaplamamıştır da.

Niyedir dağlar ovalar niye denizler niye.

Her bir okuyucu istediğini sorar ya da istediği yanıtı verir ya da okumaktan vaz geçer bu yazıyı.

Niyedir Türkçe. Kürtçe niyedir ve Yunanca, İngilizce, Rusça, Çince Almanca.

Evvel emirde Türkler bir birleri ile anlaşsın yakınlaşsın kaynaşsın yarına dair tahayyülleri olsun diyedir Türkçe.

Ve Kürtçe de öyledir. Kürt Kürtle konuşup anlaşmayacaksa niye Kürt diye bir milliyet olsun ya da Yunan diye, Alman diye Çin diye millet ve dahi devlet.

Kendileri için açar çiçekler ve akar sular, açmayınca çiçek çiçek olabilir miydi ya da akmayınca su su mudur.

İnsan insandır kendisi için insandır ve tek başına yaşamak yaşamak değil ömür tüketmek olacağı içindir ki lisanı geliştirmiştir insanlık.

Akar su boylarında dağlarda ovalarda ormanlarda kırlarda bir birini bularak ve çoğalarak geliştirmiştir her kavim kendi lisanını ve geliştikçe lisan insanlaşmıştır insan.

İnsan toplulukları kendi lisanlarını anlaşmak için geliştirmişlerdir de bu kendi aralarında anlaşmak işi başka lisanlarla anlaşmamak düşmanlaşmak olgularını içermez.

Haliyle Türkler ile Kürtler, Yunanlar, Almanlar, Fransızlar ve Çin Rusya Ukrayna ve Japon İspanyol da bir biriyle anlaşmalı değil mi.

Evet anlaşmalı.

O halde Türk’ün Türk’ten başka dostları da olmalı ki vardır, Rus’un Rus’tan başka dostu da olmalı ki vardır.

Rus ile Ukraynalı düşman değildir ne de Kürt ile Türk ve Çin ile Hint.

Lisan anlaşmak içindir anlaşmamak için değil.