Kurmuştuk.
Kıbrıs Türk halkı yıllarca süren direnişinden sonra kavuştuğu kurumsal hürriyetini kendi devleti ile taçlandırmak için KKTC’ni kurarken onurlu ve umutluydu.
1983 sonrasında kurulan ilk UBP hükümeti ile başladı umudun, yarınlara güvenle bakmanın erozyonu.
Devleti kurmakla !!! ( evet ünlem, çünkü bir devlet ancak ve yalnız halk tarafından örgütlenirse gönülden desteklenirse kurulabilir devletler ) devlet kurmakla övünen parti olan UBP ve onun önde gelen siyaset erbabı daha ilk hükümet dönemiyle başlattı partizanlığı adam kayırmacılığı ve muhaliflerini susturmak adına baskılarını.
Kazandığı her seçimle ( ki bu seçim kazanma olayında UBP’nin başarısından çok, kendilerine sol diyen partilerin özellikle Kıbrıs sorunu ve çözümü konusundaki yanlış tespit ve teşhisleri birincil rol oynamıştır ) kazandığı her seçimle yeniden ya da yine ve yine hükümet koltuklarına kurulan UBP’li bakanlar ve UBP’nin tüzel kişiliği, hükümet etme yolunda her türlü usulsüzlüğü giderek artan bir tonda uygulamış ve halk ile devlet arasında onulmaz bir güven bunalımına yelken şişirmiştir.
Her hükümet bir öncekinden beter politikalar ile başta tarım olmak üzere KKTC devletinin bütün kan / can damarlarını kurutmaya başlamıştır.
Turgut Özal’ın Kıbrıs’ı ve KKTC’ni hele de Kıbrıs Türklerini hiç tanımadan, tanımaya zahmet etmeden önerdiği politikaları çölde petrol bulmuş görgüsüz Bedevi misali heşşa he ler ile uygulamaya başlayan UBP hepimizin gözleri önünde yok olan SANAYİ HOLDİNG, ETİ gibi kurumlara Cypruvex i de ekleyerek bir yandan da kendi parti delegelerine beleşten  kuraklık tazminat peşin teşvik gibi saçmalıklarla tarımı da yok etmeyi başarmıştır.
Uzun uzadıya anlatmak bu yazıyı aşar.
Son hükümeti irdeleyelim.
Somun ekmek 1 tl. Parti kükrüyor iki devletlilik.
Somun ekmek 2,5 tl. Parti kükrüyor iki devletlilik.
Somun ekmek 5 tl . Parti daha gür gürlüyor iki devletlilik.
Somun elmek 8, 5 tl. Parti kükrüyor ki ne kükreme iki devletlilik.
Dana kıyma 300 tl, pirzola 400 tl . Partiler kükrüyor iki devletlilik ve tek gayemiz halkın refahıdır.
Domates 40, hıyar 50 tl. Hükümet kükrüyor iki devletlilik ve gayemiz halkın refahıdır.
Hükümetin halkın refahı dediği şey, etsiz meyvesiz kuru fsasulyesiz taze ve kuru baklasız bir yaşama biçimi olsa gerek.
Hükümet kükrüyor iki devletlilik ve hükümetin hükmettiği devlet olan KKTC, halk indinde sürekli olarak erozyona uğruyor.
Bu hükümet halkı devletten soğutma ve uzaklaştırmakla mı görevli.