Basit konularda  başlar oluşumu bu sendromun, türlü türlü  pişmanlıkların yaşanmasından sonra. Hatta ciddi bir sendrom olur tekrarlandıkça.... Bu sendrom pişmanlıklar  Bu sendrom keşkecilik Yani keşke yapmasam,keşke etmesem sendromudur.
Bu zaman sürecinde özgüven duygusunun zayıflaması paralelinde artmaktadır. Ve yeterince güvenmemesidir insanın kendi kendine ayni zamanda ... Sonuçta insan oldukça mutsuzluk yaşar Çünkü kendi kararı ile oluşan bir eylemden sonra pişmanlık sendromunun etkileriyle ulaşılmış sonuçları gittikçe daha fazla beğenmemeye başlar.
Belki baskı altında ya da başkalarının telkinleriyle bir karar verebilir insan. Fakat vermişse kararını şöyle veya böyle. Zararı çok az olabilirse kararından vazgeçebilir de.... Böylece nerden ve nasıl etkilenmişse etkilensin insan sonunda farklı bir kararla kurtulabilir de pişmanlıklarından.
Ama bazı insanlarda kuşkular belki de istemsizce devam eder... Devam ettikçe de kuşkular mutsuzluk bırakmaz peşini. Kararının doğruluğunu ara ara ve bazan da sürekli olarak özellikle boş anlarında sorgulamaya devam eder. Böyle durumlarda ortaya çıkabilecek ve bireyin sahip olduklarından soğumasına neden olan ve onu keşkelere sevkeden  kararsızlıklar ciddi boyutlara kadar  varabiliyor. Uzun süren kararsızlık ve arkasından gelebilen pişmanlık davranış bozukluklarına bile sebep olabilmekte...
Ana faktör özgüven Özgüven yetersizliği en önemli nedenidir bu sendromun Ebeveyinler dikkat etmelidir bir hususa, Karar vermeyi çok küçük yaşlardan alıştırmalısınız çocuklarınıza. Yanlış seçimler de yapabilir çocuklar Zaten onların adları çocuk değil mi?
Hata yapmak onların da hakkı. Hatalar yaparaktan doğruları öğrenecekler. Koruyun onları baskı ve telkinlerinizden.. İlle de evladınızın özgürce karar verebilen özgüvenli bir kişilik olmasını istrerseniz eğer.