Bilmeyenler ve bildikleri halde bilmezden gelenler için bir kere daha işin alfabesinden başlıyayım
Günlük konuşma dili ile iddialı yazma dili arasında farklar vardır.
Kâzım’ın ya Efe’nin kahvesinde konuşurken bizim mahallenin halkı, Lefkoşa halkı diyebilir her kes ve fakat siyasi anlamda halk kavramını, toplum kavramını ileri sürecekseniz.
Haydi başlayalım.
Türkiye toplumu ve bu toplumu oluşturan Türk halkı, Kürt halkı, Ermeniler, Rumlar, Süryaniler, Boşnaklar, Çerkezler demelisiniz.
Özeti şu Türkiye toplumu Türk ve Kürt halkları ana ekseninde, diğer milliyetlerin, dini inançların oluşturduğu bir toplumdur.
İngiltere toplumu da başta İngiliz halkı olmak üzere, Skoç, Irısh, Gal halkı ekseninde ve diğer topluluklarla oluşur.
Avrupa toplumu ise AB üyesi devletlerin ve Avrupa kıtasında yaşadıkları halde AB üyesi olmayan devletlerin halklarından oluşan bir toplumdur.
Eğer Kıbrıs adasında siyasal ve hukuki bir sonuç almak için iddialı bir şekilde yazıp konuşacaksak, bu güne kadarki alışkanlığımızın, dil alışkanlığımızın tam tersini söyleyip yazmalıyız.
Kıbrıs adasında iki toplum yoktur.
Kıbrıs adasında kurulmuş olan devlet ya da İngiliz üsleri dışında kalan Kıbrıs coğrafyasında tek bir toplum vardır ve bu tek toplum şu anda iki devlet çatısı altında toplanmış olsalar da Kıbrıs Rum halkı ile Kıbrıs Türk halkı ana ekseninde toplanan ve Ermeniler, Maronitler, Latinlerden oluşan Kıbrıs toplumudur.
Yıllardır bir yanlışı inatla sürdürüyoruz.
Kıbrıs’ta toplumlar arası müzakereler değil ve fakat bir gün olursa Kıbrıs toplumunu barışık olarak oluşturabilmek için HALKLAR ARASI MÜZAKERELER YAPILMAKTADIR.
Biz doğruyu yanlış adlandırsak da işin doğrusu budur.
Kıbrıs’ta iki halk vardır, Rumlar ve Türkler, bu iki halk kendilerini Kıbrıs Toplumu yapabilmek ya da yapamamak üzere müzakere ediyorlar yıllardır.
Artık doğru literatüre dönersek belki de müzakere süreci kolaylaşacaktır.
Küçümsenmeyecek bir siyasi akla sahip olan Makarios’un daha Kıbrıs Cumhuriyeti’ni oluşturan antlaşmanın ilk günlerinde dediği gibi.
Bu anlaşma bir Kıbrıslı milleti yaratmak için yapılmamıştır, o anlaşma ve bu gün süren süreç bir Kıbrıs Toplumu yaratabilir halklar barışık yaşamaya hazırsa