Aslı astarı yoksa bir iddianın inanmayın... Umursamayın... Hele bir ilgisi olmazsa sizinle olayın. Aldırmayın...
Dilin kemiği yoktur demişler...
Doğruyu söylemişler...
Görmeden, işitmeden elinde delil olmadan söylenen her söz yanlıştır veya yalandır...
Boş ver.
Bilmeli ki insan işi gücü olmayan vakti bol olan insanlar bir de kafadar bulursa yakınında dinlemekten zevk alan dedi kodu yapar.
Dilin kemiği mi var salla güzelim salla aslına astarına bakmadan, aldırmadan...
Bıdır bıdır de, fıs fıs de, onun oğlu, bunun kızı de diyebildiğin kadar.
Yalanmış, dolanmış aldırma sen, boş ver salla güzelim salla...
Varsın desinler bu yalan veya iftira...
Kapat kulağını duyma.
Dedikoducu da diyebilirler sana...
Müfteri de diyebilirler fesatçı da... Fırsatçı da... Boş ver...
Senin için önemli olan vaktini doldurmak dedi koduyla...
Ballandıra ballandıra salla güzelim salla...
Varsın yansın bu dünya kime ne?