Pedagog der ki, öğrenmek gerekli olduğunda insan için, ki mutlaka gereklidir yaşamını sürdürmesi için....

Pedagog der ki, öğrenmek gerekli  olduğunda insan için, ki mutlaka gereklidir yaşamını sürdürmesi için....
Çünkü o insan canlısı hayvan ve bitki gibi öğrenilmiş davranışlara malik değil....
Çok büyük oranda ihtiyaçlarla dünyaya gelmiştir. O ihtiyaçlar ki giderildiğinde tatmin aksi halde insana acı ve ıstırap verir.
Bunun için hayvana nazaran insanda öğrenim gerçekleşene dek Uzun süre bakıma gerek görür.
Hayvan gibi ana rahminden düşerkenden yürümeye başlamaz Yürümesi için koca bir yılın geçmesi için. Ve insanın ihtiyaçları hayvandaki gibi basit değil...
Saymakla bitmiyecek kadardır. Ve büyüdükçe artar,ihtiyaçlar çoğaldıkça artar,üretim çeşitleri arttıkça artar Ve insan doğa için toplum için çok değerlidir.
Başta sağlık masrafları.... Ve yine başta eğitim,öğretim masrafları... İnsan kaliteli bir yaşamı hakedecek kadar Önemli ve degerlidir.
Tarih sürecinde kocaman kocaman Uygarlıkların oluşturuluşu insan içindir. Hep kaliteli ve daha huzurlu yaşanası hedeflenmektedir.
İleri teknoloji de insan içindir. Ama gün gele medeniyetler  bunca değerli insanı yok etmeye yönelik kullanılmaya başlandığında iyi duygular,iyi ve güzel düşünceler amaç değiştirerek insan varlığına yakışmayan eylemler oluşur.
Yığınla insan ve yığınla insan yavruları telef olur. Ve kin ve intikam duyguları tükeninceye dek vahşet devam eder durur.
Artık bilinmez bir sona kadar Insan için huzur son bulur. İnsana yakışır mı bu durum.
Artık ÜSTÜN İNSAN hakim olmalı dünyaya ve nihai mutlak HUZUR
Yayılmalı insanın her kademesine.