İnsan çok değer verir

hatta duygusal bağlar kurar

eskimiş bile olsa

kullandığı eşyalarına...

bilmektesiniz herhalde

Hatta bazan bir eşyanız

Yıpranmışlıktan dolayı

kullanışsız hale gelince

mecbur kalır da yenisini

alsanız bile eskisini

kolay kolay unutamazsınız

İşte insan bu.....

Ve bunun için de insana

sosyal bir varlık derler

Bilim literatüründe .

İnsan denile varlık

sadece başka insanlarla,

ilişki kurmakla yetinmemektedir.

Belki de yaşamını insanca

sürdürmek için

cansız eşyalarla da ilişki kurar.

Hatta duygusal bağları da

oluşabilir onlarla.

Siz eşyasını seven birisini

görmüşsünüz sanırım...

çocuğu gibi seven de var

onu insan yerine koyarak

kızıp öfkelenenler de var.

Ben şahsen arabasına isim koyarak

koyduğu isimle hitap edenleri de gördüm

hatta sevip okşalayanları da bilirim.

Hele insanla hayvan ilişkilerini

gözlemlerseniz şaşıp kalacağınız kesin.

Olağanüstü bağlar var insanın,

canlı veya cansız varlıklar arasında.

Bu nedenle sosyal bilimler

sadece insanla insan arasındaki

ilişkilerle ilgilenmezler ,

İnsanla canlı veya cansız varlıklarla

ilişkileri bilimsel yöntemlerle incelerler .